Inne

Pomiary linii elektroenergetycznych

Nasza firma ma spore doświadczenie w pomiarach linii wysokiego napięcia na terenie całego kraju. Wykonujemy:

• pomiary zwisów przewodów
• profile podłużne napowietrznych linii wysokiego napięcia

Pomiary pionowości budowli

Nasza firma wykonuje pomiary pionowości różnego typu budowli wysmukłych: kominów, wież stalowych, masztów antenowych, słupów linii napowietrznych i innych.

Pomiary objętości mas ziemnych

Pomiary mas ziemnych niezbędne są do rozwiązania wielu zagadnień inżynierskich. Pomiary mas ziemnych wykonuje się w celu określenia przewidywanych kosztów robót ziemnych, kontroli ilości zużytego surowca, wielkości urobku, wyznaczeniu objętości zbiornika wodnego czy inwentaryzacji objętości składowanych materiałów sypkich.