Mapy do celów prawnych

Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, przedstawiające granice nieruchomości (istniejące i ewentualnie projektowane), wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Mapy te zazwyczaj służą jako załącznik do orzeczeń sądowych.

Tego typu mapami są zazwyczaj:

• mapy prawne pod zasiedzenie
• mapy dekretowe
• mapy z wkreśloną służebnością przejścia i przejazdu